Валидна до/ Обява отРаботна позицияКомпания
Не е посочено/
21.07.2022 г.
СПЕЦИАЛИСТ ОФЕРТИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯВи Джи Еф Инженеринг
13.04 2022Holland Hires
Не е посочено/
16.02.2022 г.
Младши председател на КТП„АУТОТЕСТ ГРУП” ЕООД
Не е посочено/
14.02.2022 г.
Получател на товариМонди Стамболийски ЕАД
Не е посочено/
14.02.2022 г.
Електромонтьор
Монди Стамболийски ЕАД
Не е посочено/
14.02.2022 г
КИП монтьорМонди Стамболийски ЕАД
Не е посочено/
14.02.2022 г.
Инженер МеханикМонди Стамболийски ЕАД
Не е посочено/
14.02.2022 г.
Инженер АвтоматизацияМонди Стамболийски ЕАД
Не е посочено/
02.02.2022 г
NOC SpecialistЦетин България
Не е посочено/
02.02.2022 г.
Работа за студенти в офис, склад и като куриериИНТЕРЛОГИСТИКА
Не е посочено/
31.01.2022 г.
МЛАДШИ СЕРВИЗЕН ТЕХНИКБУЛГАРЛИФТ ЕООД
Не е посочено/
19.01.2022 г.
Ревизор вагони“НЕОХИМ” АД – Димитровград