Категория: Стипендии

  • Стипендии за летен семетър на учебната 2021-2022 г.

    Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г. Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 07.02.2022 г. до 25.02.2022 г. Ректорат ет. 3 стая 39 и стая 47

  • Стипендиантска програма

    ДЪРЖАВАТА СУБСИДИРА СЛЕДВАНЕТО ПРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ Министерството на образованието и науката публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Освен до информация за специалностите, студентите вече имат достъп […]