Ден на кариерата

Денят на кариерата е специализирано кариерно събитие, което се провежда във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ от 2007 г. Целта ни като негови организатори е да дадем възможност за директна среща между фирми и организации от различни сектори на икономиката и студентите на ВТУ „Т. Каблешков“, по време на която:

  • Работодателите – да представят дейността си, да информират студентите за свободни работни позиции, да им предложат стажантска или стипендиантска програма, както и да открият сред тях свои бъдещи служители;
  • Студентите – да създадат полезни лични контакти с представителите на бизнеса,  да се ориентират за търсенето и предлагането на пазара на труда в тяхната професионална област и да намерят подходяща възможност за кариерно развитие.

Ден на кариерата във ВТУ – 2022

На 12.09.2022 г. във ВТУ „Т. Каблешков“ се проведе традиционното изложение на фирми „Ден на кариерата”. Кариерният форум бе организиран от Центъра за кариерно развитие и се проведе под надслов „100 години специалисти за транспорта”. Основната цел е да се предостави възможност за среща на студентите с фирмите-работодатели, които да представят актуална информация за стипендиантските си програми, за свободни стажантски и работни позиции. Форумът се проведе съвместно с тържеството за откриване на юбилейната стотна учебна година във ВТУ, в присъствието на цялото академично ръководство, декани, преподаватели и служители на университета, както и официални гости от редица институции.

В изложението взеха участие рекорден брой партньори от бизнеса – 26 компании от секторите транспорт (железопътен, автомобилен и въздушен), строителство, енергетика, телекомуникации, производство и продажби: Държавно предприятие НК ЖИ, БДЖ – Пътнически превози ЕООД, Транспортно строителство и възстановяване ЕАД, Виваком, Електрохолд България ЕООД, Джи Пи Груп АД, Централна енергоремонтна база ЕАД, Пътстрой-92 АД – част от индустриалната група ГЕОТЕХМИН, София Франс Ауто, “фьосталпине Рейлуей Системс България“ ООД, Ди Би Карго България ЕООД, Авиейшън Сървисиз България ООД, Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия“ (RASTIA), ТРАНСГЕО ЕООД, Енерджи България ЕООД, Юроспийд ООД, Кауфланд България, Монди Стамболийски ЕАД, ОББ и ДЗИ – част от белгийската финансова група КВС, Акт Лоджистик АД, Anton Wattaul – Австрия фирма за Транспорт и логистика, Балкантел ООД, “ТРА” ЕООД, “Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство” АД , Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД.

Целите на кариерния форум остават непроменени през годините – да осигурим възможност за среща между бизнеса и студентите, на която компаниите да представят себе си и възможностите за кариерно развитие и професионална реализация, които предлагат, както и да намерят сред студентите свои бъдещи служители.

Ползите за студентите са свързани с възможността да осъществят личен контакт с представители на бизнеса в своята професионална област, да изследват възможностите за професионална реализация, като се ориентират за търсенето на специалисти на пазара на труда и за изискванията за заемане на съответните работни позиции, да кандидатстват за стаж и работа и стипендиантска програма и може би да открият своя бъдещ работодател.

Ден на кариерата във ВТУ – 2021

На 13.09.2021 г. във ВТУ „Т. Каблешков“ се проведе традиционното изложение на фирми „Ден на кариерата”. Кариерният форум бе организиран от Центъра за кариерно развитие и основната му цел е да предостави възможност за среща на студентите с фирмите-работодатели, които да представят актуална информация за стипендиантските си програми, за свободни стажантски и работни позиции. Форумът се проведе съвместно с тържеството за откриване на новата учебна година във ВТУ, в присъствието на цялото академично ръководство, декани, преподаватели и служители на университета, както и официални гости от редица институции.

В изложението взеха участие 15 компании – наши традиционни партньори, от секторите транспорт, спедиция и логистика, строителство, енергетика и продажби, както следва: Автомагистрали Черно море – Шумен, БАЛКАН САСТ, БДЖ – Пътнически превози, Виваком, Гебрюдер Вайс, Джи Пи Груп, Ди Би Карго България, Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, Евромаркет Груп , Еконт, Метрополитен, Монди Стамболийски, Ойрошпед, Райфайзен Банк, СФК Трак, Техногипс Про – част от БСТ Груп, Транспортно строителство и възстановяване, Транспрес, Централна енергоремонтна база.