ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Име: проф. д-р инж. Николай Георгиев
Тел.: (+359 2) 970 94 06
e-mail: ngeorgiev@vtu.bg

ОПЕРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И КАРИЕРЕН СПЕЦИАЛИСТ сертифициран по Международната сертификационна програма GCDF

Име: доц. д-р. Нина Димитрова
Тел.: (+359 2) 970 93 30; (+359 89) 9 78 31 61
Кабинет: Ректорат стая 42, етаж 3
e-mails: career@vtu.bgndimitrova@vtu.bg