УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ, СКЪПИ КОЛЕГИ,

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ днес търси по-тясно партньорство с българския бизнес, с представителите на средите, които работят за увеличаване на брутния вътрешен продукт и просперитета на България. Вече имаме сключени договори за сътрудничество в обучението на бъдещите специалисти с редица водещи компании от транспортния сектор.
За да бъдем максимално полезни на нашите партньори от българския бизнес, в интернет страницата откриваме и ще поддържаме постоянна рубрика за работодатели. Надяваме се тя да бъде от полза за всички вас, които бихте искали да имате в своите екипи знаещи и можещи млади инженери и специалисти чрез Центъра за кариерно развитие на ВТУ „Тодор Каблешков“

Центърът за кариерно развитие е ефективен медиатор между бизнеса и ВТУ „Тодор Каблешков“. Една от основните му функции е да подпомага работодателите в процесите на подбор на студенти и дипломанти за стажантски и работни места.

Услуги за Работодатели

  • Оказва съдействие в процесите на обучение и подбор на кадри;
  • Помага популяризирането на предлагани стипендиантски и стажантски програми;
  • Публикуване на актуални работни позиции;
  • Организира фирмени и технически презентации, семинари и др;
  • Ефективно взаимодействие между бизнеса, академичните среди и студентите на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София;
  • Ден на кариерата;
  • Партньорство в проекти

Услугите, предлагани от кариерния център, са безплатни за всички работодатели, регистрирани във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Предимствата при работа с центъра са:

  • Възможност за ефективен подбор на кадри;
  • Намаляване на разходите за подбор и обучение на персонала;
  • Възможност за навлизането на съвременни бизнес практики и знания в програмите за обучение на бъдещите транспортни специалисти.