Центърът за кариерно развитие свързва студентите с работодателите.
Той ви предоставя и висококачествени услуги за успешна професионална реализация:

  • Помага ви да определите интересите, възможностите и потенциала си за професионално развитие,
  • Улеснява ви в намирането на подходяща стажантска програма или работно място, а също и в избора на магистърска програма;
  • Подготвя ви за ефективна комуникация с работодателите;
  • Организира и провежда обучения, семинари, фирмени презентации и други събития.

За да се възползвате от предлаганите услуги, посетете центъра и се обърнете за съдействие към кариерния консултант.

За да получавате актуална информация, регистрирайте се в базата данни на Кариерния център на ВТУ „Т. Каблешков“:


Регистрационна карта

Услугите, предлагани от кариерния център, са безплатни за всички студенти от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.