ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ПЪТСТРОЙ-92 АД за 2022 г.


СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА е част от цялостната политика, която Група ГЕОТЕХМИН провежда в подкрепа на младите хора в България. За нас ще бъде удоволствие да споделим с вас натрупания опит и да ви предадем част от знанието и професионализма, благодарение на които вече няколко десетилетия нашата група от компании се развива успешно.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ПЪТСТРОЙ-92 АД?

 • Придобиване на практически знания в реална работна среда;
 • Развиване на умения за прилагане на наученото в университета;
 • Натрупване на практически опит с иновативни технологии в тясно сътрудничество с нашите най-добри специалисти;
 • Подкрепа от ментор – експерт с дългогодишен професионален опит;
 • Месечно възнаграждение по трудов договор по време на стажа и пакет социални придобивки.

СТАЖАНТСКИ МЕСТА ЗА 2022

СПЕЦИАЛИСТ В ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ /ПТО/ – 1 място

Основни дейности и отговорности:

 • Практическо запознаване с условията за работа и проектно-сметната документация на пътно-строителен обект;
 • Участие в изготвянето на протоколи и актове за отчитане на изпълненото строителство, съгласно нормативната уредба;
 • Изготвяне на графици за изпълнение на строителството и планиране на доставките на материали.

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ОБЕКТ „МЕЗДРА-БОТЕВГРАД“ – 1 място

Основни дейности и отговорности:

 • Практическо запознаване с условията за работа и проектно-сметната документация на пътно-строителен обект;
 • Работа с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS, специализиран софтуер;
 • Участие в изпълнението на строително-монтажните работи, планирането и доставката на строителни материали;
 • Отчитане на изпълненото строителство.

ГЕОДЕЗИСТ ЗА ОБЕКТ „МЕЗДРА – БОТЕВГРАД“ – 1 място

Основни дейности и отговорности:

 • Практическо запознаване с условията за работа на пътно-строителен обект и извършване на геодезическа работа, свързана с производствените задачи;
 • Работа с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS, специализиран софтуер.

Изисквания към кандидатите:

 • Студенти, завършили III, IV или V курс;
 • Могат да кандидатстват студенти, които се обучават в специалности „Геодезия“, „Транспортно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“ или сходни на тях специалности в университетите: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Висше строително училище „Любен Каравелов“, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“;
 • Минимален среден успех от последен семестър – Много добър 4.50.

Продължителност на стажа: до 3 месеца – юли, август и/или септември.

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, изпратете своята кандидатура на l.markovska@patstroy.com до 15 юли 2022 г.

За повече информация търсете Лили Марковска, ръководител Човешки ресурси в Пътстрой-92 АД тел: 02/902 6971

Ще очакваме Автобиография и Уверение от учебното заведение за записана специалност и завършен семестриално курс.

Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в дружеството, като имате предвид, че минималният срок е един месец.