Стажантски позиции в ТРАНСГЕО ООД за студенти от ВТУ „Т. Каблешков“ – специалности „Транспортно строителство“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и „Комуникационна и осигурителна техника“


ТРАНСГЕО ООД е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са: Проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради; Кадастър и геодезия; Консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор; Специализиран софтуер.

1.ПРОЕКТАНТ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

 • Да сте учащ – бакалавър 4 курс или магистър, във ВТУ „Тодор Каблешков“, специалност „Транспортно строителство, специализация Железопътно строителство;
 • Добро владеене на AutoCad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в екип.

Счита се за предимство:

– Владеене на Civil 3D;

– Владеене на английски и/или немски език;

2. ПРОЕКТАНТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

 • Да сте учащ – бакалавър 4 курс или магистър, във ВТУ „Тодор Каблешков“, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалент;
 • Добро владеене на AutoCad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в екип.

Счита се за предимство:

– Владеене на SAP2000, DC-Software, Revit, Robot Structural Analysis, Advanced steel или друг еквивалентен изчислителен софтуер;

– Владеене на английски и/или немски език;

3. ПРОЕКТАНТ КОНТАКТНА МРЕЖА

 • Да сте учащ – бакалавър 4 курс или магистър, във ВТУ „Тодор Каблешков“, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или еквивалент;
 • Добро владеене на AutoCad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в екип.

Счита се за предимство:

– Владеене на SAP2000, DC-Software, Revit, Robot Structural Analysis, Advanced steel или друг еквивалентен изчислителен софтуер;

– Владеене на английски;

4. ПРОЕКТАНТ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • Да сте учащ – бакалавър 4 курс или магистър, във ВТУ „Тодор Каблешков“, специалност „Комуникационна и осигурителна техника“ или еквивалент;
 • Добро владеене на AutoCad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Изпълнителност и отговорност;
 • Умение за работа в екип.

Счита се за предимство:

– Владеене на SAP2000, DC-Software, Revit, Robot Structural Analysis, Advanced steel или друг еквивалентен изчислителен софтуер;

– Владеене на английски;

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашето CV на e-mail: l.ivanov@transgeo-bg.comoffice@transgeo-bg.com

Телефон за контакт: +35924003394 (офис)