Хайкад Академия организира поредния обучителен курс CATIABasic


Курсът е  предназначен за конструктори на всякакъв тип детайли, машини и механизми, които искат да придобият необходимите първоначални знания и умения за работа с CATIA. Подходящ е, както за напълно начинаещи, така и за конструктори с опит от други CAD програми.

Начало на обучението: 30.01.2023

Край на обучението: 03.02.2023

Продължителност: 40 часа

Конструкторите, владеещи CATIA, са едни от най-търсените в България и света, като заплащането им расте динамично и е адекватно на квалификация на в CATIA.

Умения, които ще придобиете:

– Разбиране на основните методи за бързо и ефективно изграждане на 3D концепция за едно изделие;

– Усвояване на различни техники за параметризиране, структуриране и редактиране на 3D модела;

– Използване на всички функции на CATIA за анализ на 3D модела с цел гарантиране на неговата технологична изпълнимост;

– Създаване на  сглобени единици, подчинени на стандартизирани принципи на работа и позициониране на компонентите;

– Изготвяне на необходимите за производството асоциативни технически чертежи.

За повече информация посетете сайта на Хайкад Академия