Хайкад Академия организира курс по „Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство“


Хайкад Академия има удоволствието да Ви покани, да се включите в поредния курс, представен от доц. Петко Събев, по „Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство“.

Начало на обучението: 23.01.2023

Край на обучението: 27.01.2023

Продължителност: 40 часа

Oписание на курса: Обучението „Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство“ цели да подготвя специалисти със съвременни, устойчиви компетенции за работа като конструктори на инструментална екипировка или технолози отговорни за производствения процес в предприятия произвеждащи изделия от пластмаса.

Ключовите компетенции, които ще придобият участниците са в следните насоки: Съвременни полимерни материали; Основи на проектирането на инструментална екипировка; CAD/CAM/CAE системи за проектиране и симулация; Технологии за производство на ИЕ, металорежещи машини; Проектен мениджмънт и офериране в предприятия за ИЕ

Програма:

1. Инженерни пластмаси – свойства и приложения

2. Пластмасови изделия – Конструктивно оформяне и технологични изисквания

3. Конструкция на шприцформите

4. Формуващи детайли на шприцформите

5. Леякови и вентилационни системи за шприцформи

6. Температурни режими на шприцформите

7. Системи за изваждане, водене, центроване, установяване и закрепване на шприцформите

8. Нормализирани и стандартизирани шприцформи

9. Точност и грапавост на детайлите за шприцформи

Умения, които ще придобиете: Овладяване на конструктивните изисквания за пластмасови изделия; Проектиране на основните компоненти на шприцпформата; Познаване на стоманите за изработване на шприцформи

Професионална реализация след курса:

  • Конструктор на автомобилна техника
  • Конструктор на изделия от пластмаса
  • Конструктор на шприцформи
  • Технолог в производство на изделия от пластмаса

Линк към обучението може да намерите тук.