Стипендия за студенти – новопостъпили служители на KFC


https://career.vtu.bg/wp-content/uploads/2022/10/Процедура_Стипендия-за-новопостъпили-студенти-в-KFC-I.pdf