Стипендии на френското правителство „France еxcellence“ 2023


Стипендиите на френското правителство „France еxcellence“ 2023 се предоставят за: дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale), научен престой на високо ниво.

Стипендиите включват: месечна издръжка, такса за записване в университета, медицинска осигуровка, поемане на други допълнителни разходи, други услуги (например намиране на жилище).

Допълнителна информация за видовете стипендии, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България.

Краен срок за кандидатстване: 28.04.2023 г.

,