Стипендии за летен семетър на учебната 2021-2022 г.


Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г. Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 07.02.2022 г. до 25.02.2022 г. Ректорат ет. 3 стая 39 и стая 47