Стипендиантска програма на Политехническия университет на Маланг, Индонезия


Посолството на Република България в Джакарта информира Министерството на образованието и науката относно възможността български граждани да се обучават по стипендиантска програма на Политехническия университет на Маланг (POLINEMA), Индонезия за академичната 2023/2024 година.

Специфичността на международната програма на POLINEMA се изразява в това, че обучението се провежда на английски език, учебната програма наподобява обичайна програма за обучение, но дипломната работа са изготвя и защитава на английски език.

Включените за обучение в международната програма на POLINEMA студенти са избрани заради техните високи академични постижения и успешно са преминали изпита по английски език и теста на интервюто. С включването си в обучението студентите трябва да участват в Отвъдморска академична програма (Overseas Academic Program).

В рамките на програмата ще се провеждат обучения по следните програми:

D-IV Electrical System Study Program

D-IV Digital Telecommunication Network Engineering Study Program

D-IV Informatics Engineering Study Program

D-IV Construction Engineering Management Study Program

D-IV Mechanical Engineering of Production and Maintenance Study Program

D-IV Management Accounting Study Program

D-IV Marketing Management Study Program

D-IV English for Business and Professional Communication Study Program

Повече информация за самата програма, условията за кандидатстване, важните срокове, участващите университети и програмите, по които ще се проведе обучението, може да бъде намерена ТУК

,