Стажантска програма за 2023 г. на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)


Стартира пролетната кампания на Стажантската програма на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

За участие в нея могат да кандидатстват студенти от 3-4 курс бакалаври, магистри или специализанти.

Кандидатите следва да представят в специализиращите катедри на университета автобиография и мотивационно писмо за желанието им да преминат стаж в структурите на НСОРБ или в община. Задължително е да се посочи родното място на кандидата като възможност за преминаване на стаж.

Университетите /катедрите на университета изпращат общо заявление и приложени документи на студентите на имейл e.nemska@namrb.org или namrb@namrb.org.

Стажът е неплатен.

Срок за кандидатстване: от 11 декември 2022 до 11 януари 2023

Провеждане на стаж в периода: февруари 2023 – април 2023

Всичко за Стажантската програма можете да научите на сайта на НСОРБ.

Всички образци на заявления можете да изтеглите от ТУК