Стартира поредния курс CATIA Surface Design, организиран от Haycad Academy – единствената платформа за инженер-конструктори.


В обучението CATIA Surface Design ще се запознаете с функциите за създаване на всякакъв тип повърхнини. Също така ще научите, как да проверявате качеството на геометрията и да нанасяте промени.

По време на тридневния курс ще се научите как да създавате криви и повърхности, да ги анализирате и да откривате и премахвате дефекти, да работите в среда с множество модели с published surfaces.

Обучението е предназначено за конструктори на изделия със сложни повърхнини типични за автомобилната индустрия, както и за изделия за бита. Ще се запознаете с една от тай-интересните дисциплини в CAD проектирането – създаването на естетични форми.

Начало на обучението: 06.03.2023

Край на обучението: 08.03.2023

Програма

Lesson 1 – Introduction to CATIA Surfaces – (Introduction to Generative Shape Design)

Lesson 2 – Wireframe Creation

Lesson 3 – Surface Creation

Lesson 4 – Surface Re-limitation and Connection

Lesson 5 – Surface Check Tools

Lesson 6 – Surfaces in Multi-Model Environment with Surface

Master Project

Additional Exercises (Mobile Phone and Plastic Bottle)

Подробности за обучението може да намерите тук.

,