Лятна работа в Германия 2023


Филиал „Студентски“ набира документи на кандидати за лятна работа в Германия през 2023 г. по силата на международна спогодба между двете страни.

Документи:

Указания за българските студенти – кандидати за лятна заетост в Германия

Info-ferienbeschӓftigung

Bewerbung

Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung

,