Site Name

Utility Link | Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

към Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

small logo

 

За нас Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е основан на 02.11.2005 г. с решение на Академичния съвет като обслужващо звено в структурата на ВТУ "Тодор Каблешков".

Част е от мрежата университетски кариерни центрове в България, създадена по инициатива на Проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Кариерният център е подчинен пряко на Ректора. Колективен орган за ръководството му е Съветът по кариерно развитие, членове на който са: Заместник-ректорът по учебната работа, деканите на факултети, кариерният консултант и отговорникът по учебната работа в Студентски съвет. 

Центърът за кариерно развитие  е партньор на редица компании в популяризирането на стажантски, стипендиантски програми и работни позиции.
В периода 2008–2009 г. успешно беше реализиран проект "СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Социален Фонд 2007 - 2013 г.


МИСИЯ Ефективно взаимодействие между бизнеса, академичните среди и студентите на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" – София

ВИЗИЯВизията на Центъра за кариерно развитие е да се утвърди като решаващ фактор за успешна професионална реализация на студентите от ВТУ „Т.Каблешков”.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

 • Информационна дейност;
 • Консултантска дейност;
 • Обучителна дейност;
 • Посредничество при установяване на контакти

С КАКВО ЦЕНТЪРЪТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗЕН

 • Информация за пазара на труда;
 • Информация за свободни стажантски и работни позиции;
 • Информация за програми, проекти, конкурси и други инициативи в областта на кариерното развитие;
 • Кариерно консултиране;
 • Обучение по стратегии за търсене на стаж и работа;
 • Съдействие при подготовка на документи за кандидатстване;
 • Консултации и подготовка за явяване на интервю;
 • Организиране на фирмени презентации и семинари;
 • Организиране на обучения за придобиване на практически умения;
 • Контакти с работодатели;
 • Контакти с Дирекция „Бюро по труда” –  Изток, Бюро „Студентски труд” и други звена на Агенцията по заетостта;
 • Контакти с посреднически и консултантски агенции за набиране и подбор на персонал;

Услугите, предлагани от Кариерния център, са безплатни за всички студенти от ВТУ "Тодор Каблешков" - София

Начало | Новини | За нас | Студенти | Работодатели | Полезно | Контакти | ©2010 ВТУ "Тодор Каблешков", София